Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Счетоводна кантора ПИ ЕМ БИ ЕООД предлага следните счетоводни услуги :

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и/или международните счетоводни стандарти;
 • Съдействие при регистрация по закона за ДДС;
 • Изготвяне на документи за възстановяване на ДДС;
 • Съставяне и подаване на месечни справки-декларации по закона за ДДС;
 • Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС;
 • Следене на разчетите Ви с доставчици, клиенти и други контрагенти;
 • Представителство и защита пред НАП, НОИ, НСИ, и други институции и ведомства;
 • Съставяне на счетоводен данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;
 • Отчитане на материалните запаси;
 • Следене на складови наличности;
 • Изготвяне и подаване на всички необходими декларация свързани със финансово- счетоводната дейност на Вашата фирма;
 • Изготвяне и представяне на всички еднократни и тримесечни отчети по възникнали задължения в БНБ
 • Проверка и следене за дължими данъци и такси;
 • Мониторинг на паричните потоци;
 • Мониторинг на фирмените покупки и продажби
 • Изготвяне на справки и отчети за специфичните нужди и изисквания на клиента:
 • Годишно счетоводно приключване:
  • Изготвяне и публикуване на финансови отчети;
  • Съставяне и подаване на годишна данъчна декларация;
  • Съставяне и подаване на всички необходими годишни декларации, справки и други към държавните институции.
 • Извършване на допълнителни счетоводни и административни услуги, по желание на клиента.

Ако не виждате търсените от Вас счетоводни услуги, не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони или чрез контактната ни форма, за да получете повече информация.