ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 2015г.

1.Годишен финансов отчет 2015 – ДЗЗД Белла Вероника : Булстат 176592363;
2.Годишен финансов отчет 2015- ДЗЗД Марков : Булстат: 175655736
3.Годишен финансов отчет 2015- ДЗЗД Кабо : Булстат: 175729147
4.Годишен финансов отчет 2015- ДЗЗД Ефтим : Булстат: 175546352
5.Годишен финансов отчет 2015: ДЗЗД Дига: Булстат: 148023643
6.Годишен финансов отчет 2015- ДЗДД Дарма : Булстат: 175770628
7.Годишен финансов отчет 2015- ДЗЗД Дагет: Булстат: 103709709
8.Годишен финансов отчет 2015- ДЗЗД Зора : Булстат: 176247827
10.Годишен финансов отчет 2015- ДЗЗД Пеми: Булстат :103789922