ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019г.

 1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2019г. на ДЗЗД „ЗОРНИЦА“, БУЛСТАТ 103940623
 2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2019г. на ДЗЗД „ЕЛИЯНА“, БУЛСТАТ 103938526
 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2019г. на ДЗЗД „ЕФТИМ“, БУЛСТАТ 175546352
 4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2019г. на Сдружение „ГРИЖА ЗА ТЕБ“, БУЛСТАТ 175973411
 5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2019г. на ДЗЗД „СКА“, БУЛСТАТ 175616473
 6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2019г. на ДЗЗД „ПОНИ 11“, БУЛСТАТ 103910053
 7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2019г. на ДЗЗД „МАРЛЕКС“, БУЛСТАТ 103957512
 8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2019г. на ДЗЗД „СИМТИС“, БУЛСТАТ 148124902
 9. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2019г. на ДЗЗД „КАБО“, БУЛСТАТ 175729147
 10. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2019г. на ДЗЗД „МАРКОВ“, БУЛСТАТ 175655736
 11. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2019г. на ДЗЗД „ГАМА“, БУЛСТАТ 176940122
 12. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2019г. на ДЗЗД „ЗОРА“, БУЛСТАТ 176247827
 13. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2019г. на ДЗЗД „ДИГА“, БУЛСТАТ 148023643
 14. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2019г. на ДЗЗД „АНДРЕА 2013“, БУЛСТАТ 176510529
 15. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2019г. на ДЗЗД „ДАРМА“, БУЛСТАТ 175770628