ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2018г.

1.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2018г. на ДЗЗД „КАБО“, БУЛСТАТ: 175729147

2.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2018г. на ДЗЗД „ПОНИ – 11“, БУЛСТАТ: 103910053

3.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2018г. на ДЗЗД „МАРЛЕКС“, БУЛСТАТ: 103957512

4.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2018г. на ДЗЗД „СИМТИС“, БУЛСТАТ: 148124902

5.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2018г. на ДЗЗД „СКА“, БУЛСТАТ: 175616473

6.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2018г. на СДРУЖЕНИЕ „ГРИЖА ЗА ТЕБ“, БУЛСТАТ: 175973411

7.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2018г. на ДЗЗД „ДАНИЕЛЕ“, БУЛСТАТ: 103934766

8.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2018г. на ДЗЗД „ДИКЕЙ“, БУЛСТАТ: 148075405

9.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ за 2018г. на ДЗЗД „СЕЗОНИ“, БУЛСТАТ: 103707131

10. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2018г. на ДЗЗД „АНДРЕА 2013“, БУЛСТАТ: 176510529

11.ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2018г. на ДЗЗД „ДИГА“, БУЛСТАТ: 148023643

12.ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2018г. на ДЗЗД „МАРКОВ“, БУЛСТАТ: 175655736

13.ГОДИШЕТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2018г. на ДЗЗД „ЗОРА“, БУЛСТАТ: 176247827

14.ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2018г. на ДЗЗД „ДАРМА“, БУЛСТАТ: 175770628

15.ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2018г. на ДЗЗД „ПЕ МИ“, БУЛСТАТ: 103789922

16.ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2018г. на ДЗЗД „ВМ Стил“, БУЛСТАТ: 177050159